Gezamenlijke Clubmatch 2020

Gezamenlijke Clubmatch
Een uniek samenwerkingsverband
van drie kynologenverenigingen in Zuid-Limburg

Ook in 2020 weer een gezamenlijke clubmatch

Drie Zuid-Limburgse kynologenverenigingen slaan weer de handen in elkaar en organiseren op zondag 23 augustus 2020 samen een gezamenlijke clubmatch.  Op die dag worden honden met stamboom door officiële keurmeesters van de Raad van Beheer beoordeeld op hun schoonheid in een ongedwongen en prettige sfeer.

De kynologische verenigingen  KC Geleen e.o. , K.V.V.O. en KC Limburg, die samen een groot deel van Zuid-Limburg tot hun werkgebied rekenen, hopen hiermee weer een groot aantal deelnemers aan te trekken. Vooral degenen die niet eerder deelnamen aan een hondenshow of clubmatch, willen wij graag die dag met hun hond verwelkomen.

De clubmatch vind plaats op het terrein van KC Geleen te Limbricht en ligt centraal in Limburg. Ook eigenaren van een rasloze hond zijn die dag van harte welkom en kunnen hun hond laten keuren door een keurmeester en ontvangen tevens een keuringsrapport.

Alle keuringen tijdens deze clubmatch worden verricht door Limburgse keurmeesters. Wij zijn zeer verheugd met de toezeggingen van de volgende keurmeesters: Mevr. Chiodi, mevr. Colaris en mevr. Silvertandt.

Uiteraard ontbreekt een prachtige prijzentafel op deze dag niet.

Meer informatie over de Gezamenlijke Clubmatch vindt u op de gezamenlijke website van Clubmatch Zuid-Limburg

Wij hopen u op 13 mei 2018 te mogen verwelkomen.