Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering
08 jul 2016

Bestuurshamer

Donderdag 7 juni 2016, vond de Algemene Leden Vergadering van onze club plaats, de opkomst was helaas minder dan dat we verwacht hadden.

Het jaarverslag van 2015 werd voorgelezen door onze nieuwe voorzitter, het financieel jaarverslag werd goedgekeurd en de kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en hun goedkeuring gegeven.

Na een kleine voorstellingsronde van de bestuurskandidaten volgde de bestuursverkiezing en werd met meerderheid van stemmen het nieuw bestuur verkozen.

Zie hier het nieuwe bestuur van KC Geleen

De notulen van deze ALV zijn zeer binnenkort, enkel voor leden, te lezen op onze website.

Na de vergadering was er nog meer dan genoeg tijd om in ontspannen sfeer, gezellig na te babbelen onder het genot van een drankje.

Het nieuwe bestuur van KC Geleen staat ook dit jaar weer voor genoeg nieuwe uitdagingen en hopen dit jaar nog meer te kunnen rekenen op de medewerking van onze vrijwilligers om nog meer plezier te kunnen beleven aan onze honden.

Share

KC Geleen
KC Geleen

Een Kynologen Club is eigenlijk een club van hondenvrienden ofwel hondenliefhebbers. De uitleg van het woord Kynoloog volgens Wikipedia verduidelijkt veel en sluit ook aan bij ons als vereniging.